Boogschieten

Frans van der Meer Mohr

De weg van de boog

Boogschieten

Wat is boogschieten? Is boogschieten een hobby, een (schiet)sport, een (vecht)kunst, een concentratie-oefening, een meditatie-oefening? In elk geval is boogschieten een confrontatie met jezelf want: "als een boogschutter mis schiet, maakt hij geen aanmerkingen op de schijf, en ook niet op zijn pijl en boog, maar alleen op zichzelf." (K'ung Fu-tzu (Confucius) Chinees filosoof 552-479 v. Chr.) beeldmerk jit

 

De weg van de boog

‘Als je je doel wilt bereiken, moet je slechts één punt voor ogen houden, niets kan je ontgaan, als je je gedachten op één doel gericht houdt, wat het ook moge zijn. Elke oefening met pijl en boog is niet alleen een oefening in het schieten, maar ook in éénpuntigheid in geestelijke zin.”

Uit: Ardjoena, de boogschutter
een legende uit het oude India

W.C. Burger

Een weg of zen-kunst wordt niet alleen beoefend vanwege het nut of de schoonheid of om meer bedreven in een activiteit te raken. De kunst is eerder een instrument tot geestelijke ontwikkeling. Zen-kunst beoogt het bewustzijn te trainen, een gerichtheid om de uiterste
werkelijkheid te bereiken. Ook de weg van de boog heeft zo’n innerlijk doel. Voor alles moet het menselijk bewustzijn in opperste geconcentreerde staat zijn. (Voor alles moet het menselijke bewustzijn in harmonie zijn met het onbewuste.) De schutter dient één te worden met zijn doel. Als we ons bij het loslaten van de pijl in de juiste gemoedstoestand bevinden, doet het er niet toe of ze doel raakt of niet.

Ze mist niet, ook al raakt ze het doel niet.

U kunt zelf kennismaken met traditioneel boogschieten tijdens de ééndaagse workshop 'De weg van de boog.'
Voor een programma en data van de workshop kunt u hier klikken.


Hier kunt u een verslagje lezen van één van de deelnemers.
En hier foto's van een workshop bekijken.

Uitvinding van de pijl en boog.


'De dag heeft een duidelijk meditatief karakter, maar desalniettemin heb je achteraf het gevoel een flinke prestatie geleverd te hebben. "Oer, sterk, stoer", zoals een van de deelnemers het raak samenvatte.'

 


Boogschieten